O projektu

Když se řekne Národní muzeum, většině lidí se vybaví kostra velryby, která je již 125 let zavěšena pod stropem jednoho ze sálů historické budovy muzea na Václavském náměstí. Od roku 2011 však veřejnost nemohla kostru velryby spatřit, protože probíhala rekonstrukce budovy. Projekt „Chybí vám velryba?” má za cíl připomenout tento symbol Národního muzea prostřednictvím umělecké instalace, kterou vytvořil významný český umělec Jiří David.

Vznik uměleckého díla iniciovala společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., která se svými výrobky velkou měrou podílela na úspěšné rekonstrukci historické budovy Národního muzea. Když bylo třeba poradit si s mimořádně obtížnými podmínkami elektroinstalace ve velmi vlhkých nejspodnějších dvou suterénních patrech, společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. přišla s unikátním řešením. Dokončila pětiletý vývoj speciálních kabelů PRAFlaDur® + a PRAFlaSafe® + odolných jak proti vlhkosti, tak proti ohni. Rekonstrukce díky tomu mohla pokračovat a nedošlo k jejímu zdržení. Řešení společnosti PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. tedy přispělo k tomu, že se veřejnost dočká velryby v původně předpokládaném termínu.

Na oslavu tohoto jedinečného řešení, kterým tradiční česká firma díky své schopnosti inovace přispěla k rekonstrukci historické budovy Národního muzea, se společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. rozhodla přispět podpořit současné české umění a sponzorovat umělecké dílo určené pro pražský veřejný prostor. Uspořádala proto výběrové řízení, v němž komise pod vedením Jiřího Ptáčka, předního uměleckého kritika a kurátora, vybrala návrh Jiřího Davida.

Autor vytvořil umělecké dílo vycházející ze symbolu muzea – kostry velryby. Instalace se skládá z digitálních panelů, které jsou záměrně viditelně propojeny soustavou inovativních kabelů. Panely zprostředkovávají uměleckou interpretaci obrazu kostry velryby, která se pomocí moderní technologie promítá do našich dnů. Tento všeobecně známý symbol Národního muzea tak pomocí nejvyspělejších technologií ve veřejném prostoru nově ožívá.

Umělecká instalace bude vystavena pro veřejnost na Václavském náměstí po dobu přibližně dvou týdnů.

O projektu foto 1 O projektu foto 2 O projektu foto 3 O projektu foto 4

Prakab

WE MAKE MODERN LIFE POSSIBLE

Společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. je tradičním českým výrobcem kabelů. Široký výrobní program firmy zahrnuje běžné instalační vodiče, ohniodolné a oheň retardující kabely a silové kabely nízkého napětí. Vyrábí také ovládací a signální kabely, izolované vrchní vedení i sdělovací a telefonní kabely, zabezpečovací kabely pro železnici nebo vodiče jako polotovar pro jiné výrobky. Společnost má v současnosti téměř 400 zaměstnanců.

Vedle výroby se PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. intenzivně věnuje výzkumu a vývoji. Disponuje zkušební a vývojovou laboratoří, která je v oboru jedinečná a v níž vznikají úplně nové bezhalogenové plášťové nebo silikonové izolační materiály. Laboratoř je vybavena pro kompletní zkoušky třídy reakce na oheň a řadou dalších zařízení pro neelektrické a elektrické zkoušky, ale i další zkoušky v podmínkách požáru. Zkušebnu využívají i další subjekty z nejrůznějších odvětví vědy a průmyslu.

Historie společnosti sahá do roku 1921, kdy pražskou pobočku Schwechater Kabelwerke (SKW) většinovým podílem převzal osobně Emil Kolben. Dlouholetá tradice spojená s vysokou výkonností, flexibilitou a neustálým rozvojem je zárukou profesionálních a kvalitních služeb. PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. nabízí komplexní sortiment, díky vlastnímu vývojovému oddělení může nabídnout také řešení přizpůsobená individuálním požadavkům zákazníků – právě jako v případě rekonstrukce Národního muzea.

Národní muzeum

Historická budova Národního muzea na Václavském náměstí byla od 8. července 2011 uzavřena z důvodu rekonstrukce. Ta dne 28. října 2018 po sedmi letech končí částečným zpřístupněním budovy, které je spojeno s dvěma výstavami. Bude to Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava a také výstava nazvaná 2x100. K dotvoření stálých expozic dojde během dalších dvou let. Slavná kostra velryby a přírodovědecké expozice budou přístupné veřejnosti na podzim 2019.

Národní muzeum přistoupilo k rekonstrukci historické budovy, protože bez obnovy této výjimečné stavby by hrozilo její uzavření z bezpečnostních důvodů. Od svého postavení v roce 1891 nebyla významněji opravována, poškodily ji i dva vojenské útoky v letech 1945 a 1968. Cílem náročné rekonstrukce tak bylo zachránit významnou národní kulturní památku a proměnit ji v moderní muzejní prostor.

Díky uvolněným prostorám v Historické budově a jejímu propojení s Novou budovou rozšíří Národní muzeum své výstavní prostory v centru Prahy na dvojnásobek. Návštěvníci tak budou moci obdivovat mnoho unikátních sbírkových předmětů, které byly doposud ukryty v depozitářích. Historická budova díky rekonstrukci získá vedle expozic také odpočinková místa, prostory pro práci se školními výpravami, odkládací prostor pro dětské kočárky, dětské koutky, kavárnu a obchod se suvenýry. Budova bude pochopitelně bezbariérová. Autorem projektu rekonstrukce je Sdružení Národní muzeum, složené z firem VPÚ DECO Praha, a. s., a SUDOP Praha, a. s., hlavním architektem projektu je Ing. arch. Zdeněk Žilka.

Vláda České republiky schválila potřebné finanční prostředky v červnu 2006, poté začaly přípravné práce. Bylo zapotřebí z budovy vystěhovat milióny sbírkových předmětů a přesunout pracovníky do náhradních prostor. Především však bylo potřeba pečlivě připravit vlastní rekonstrukci – dokončit potřebné průzkumy, pasportizace a studii. Výběrové řízení na zhotovitele generální rekonstrukce skončilo v říjnu 2014, v dubnu následujícího roku pak došlo k podpisu smlouvy s vítězným Sdružením M-P-I Národní muzeum, složeným z firem Metrostav, Průmstav a Imos Brno, které ve výběrovém řízení nabídlo cenu 1.636.365.865,51 Kč včetně DPH. Na nové expozice je vyčleněn samostatný rozpočet ve výši cca 483.000.000 Kč.

Jiří David

Jiří David (*28. srpna 1956) je současný český umělec, který se věnuje především kresbě, instalaci a fotografii. Na výtvarnou scénu vstoupil v druhé polovině 80. let, kdy mimo jiné spoluzakládal skupinu Tvrdohlaví. V tomto období se mu také jako jednomu z mála podařilo prosadit se na mezinárodní scéně. Jeho dílu se věnoval časopis Flash Art, ve své knize Superart o něm pojednává guru italské transavantgardy A. B. Oliva.

Jiří David je výraznou osobností na poli českého výtvarného umění, které svými postoji zároveň spoluutváří. V březnu roku 2009 byl v anketě časopisu Reflex vyhlášen Osobností XX výtvarného umění. V roce 2015 jej mezinárodní odborná porota vybrala, aby svou interpretací Muchovy Slovanské epopeje reprezentoval Českou republiku na 56. Bienále v Benátkách.

Odborná veřejnost vnímá Jiřího Davida jako zásadní postavu české postmoderny, svoje publikum si ale získal také mezi širokou veřejností. Mezi jeho nejdiskutovanější díla patří cyklus fotografií Skryté podoby a Moji rukojmí. Do mezinárodního povědomí se dostal také jeho projekt Bez soucitu, v němž manipulací s fotografiemi „rozbrečel” sedmnáct důležitých mužů světa, jako byl George W. Bush, Silvio Berlusconi nebo Usáma bin Ládin.

V oblasti instalace vzbudil Jiří David zájem neonovým objektem Záře nad Rudolfinem. Jeho nejvíce komentovanou prací však bylo monumentální neonové Srdce nad Pražským hradem, kterým se v roce 2002 rozloučil s odcházejícím prezidentem Václavem Havlem. Dalším významným objektem se stala Klíčová socha, jež má symbolizovat osobní polemiku Jiřího Davida s vývojem v České republice po 20 letech od sametové revoluce.

Kontakt

MSL logo
velryba@mslgroup.cz

Tisková zpráva

Jiří David představil umělecké dílo pro Václavské náměstí v Praze

Praha, 8. října 2018 – Umělec Jiří David dnes na tiskové konferenci v Nové budově Národního muzea představil své dílo pro Václavské náměstí v Praze. Umělecká instalace vznikla při příležitosti prvního použití nově vyvinutých speciálních kabelů společnosti PRAKAB při rekonstrukci historické budovy Národního muzea. Dílo Jiřího Davida s využitím inovativních kabelů interpretuje známý symbol muzea, kostru velryby, kterou pomocí moderních technologií přenáší do veřejného prostoru.

Vznik uměleckého díla iniciovala společnost PRAKAB, která se svými inovativními výrobky podílela na úspěšné rekonstrukci historické budovy Národního muzea. Když bylo třeba poradit si s mimořádně obtížnými podmínkami elektroinstalace ve velmi vlhkých nejspodnějších dvou suterénních patrech budovy, přišla společnost PRAKAB s unikátním řešením. Dokončila pětiletý vývoj speciálních kabelů PRAFlaDur® + a PRAFlaSafe® +, které jsou odolné jak proti vlhkosti, tak proti ohni. Takové vlastnosti jiný kabel na trhu nemá. Při rekonstrukci historické budovy Národního muzea byly tyto kabely použity vůbec poprvé.

„Na oslavu jedinečného řešení, kterým tradiční česká firma díky své schopnosti inovace přispěla k rekonstrukci historické budovy Národního muzea, jsme se rozhodli ve spolupráci s komunikační agenturou MSL a progresívním umělcem přinést do pražského veřejného prostoru kvalitní současné umění. Uspořádali jsme proto výběrové řízení, v němž komise pod vedením Jiřího Ptáčka, předního uměleckého kritika a kurátora, vybrala návrh Jiřího Davida,“ říká Petr Tupý, product manager společnosti PRAKAB.

Významný český umělec Jiří David vytvořil dílo vycházející ze symbolu muzea – kostry velryby, která je již 125 let zavěšena pod stropem jednoho ze sálů historické budovy muzea na Václavském náměstí. Od roku 2011 však veřejnost nemohla kostru velryby spatřit z důvodu rekonstrukce budovy. Projekt „Chybí vám velryba?“ má za cíl připomenout tento symbol prostřednictvím umělecké instalace za použití kabelů společnosti PRAKAB, které přispěly k tomu, že se veřejnost dočká velryby v původně předpokládaném termínu, na podzim roku 2019. Instalace se skládá z digitálních panelů, které jsou záměrně viditelně propojeny soustavou inovativních kabelů.

„Samotný objekt vizuálně představuje hlavní motiv kostry velryby, jenž je rozložen do tří obrazových topologických polí, která jsou vzájemně propojena jakýmisi nervovými vlákny – specifickými kabely firmy PRAKAB. Jednotlivá pole, skrze něž ‚proplouvá‘ samotná kostra, jsou vizualizována, tvořena abstraktní konstrukcí. Do této vizuální konstrukce jsou zároveň vetknuty konkrétní matematické šifry ve svých lineárních kombinacích, geometrických interpretacích, transparentní symboly, znaky, obrazce, ve viditelnosti elementárních částic a v jednom případě například i samotný půdorys Národního muzea. Objekt se tak mimo jiné snaží ve své metaforické řeči zpřítomnit naši marnou touhu po nesmrtelnosti. Pohybujeme se v náhodách, v anagramech, zrození v etymologii principia a jsme plni vibrací,“ vysvětluje umělec Jiří David. Umělecká instalace bude vystavena pro veřejnost na Václavském náměstí po dobu přibližně dvou týdnů.

www.chybivamvelryba.cz

denik.cz, 8.10.2018

Chybí vám velryba? Davidovo umělecké dílo z kabelů připomene symbol muzea

V historické budově Národního muzea, která prošla několikaletou rekonstrukcí, byla v pondělí novinářům představena umělecká instalace Jiřího Davida. Dílo vznikne na pražském Václavském náměstí dva týdny před slavnostním otevření muzea 28. října.

Davidovo umělecké dílo pod sochou sv. Václava - tedy lidově "pod vocasem" - s využitím inovativních kabelů interpretuje známý symbol muzea, kostru velryby, kterou pomocí moderních technologií přenáší do veřejného prostoru. Autor tím upozorňuje na složitou rekonstrukci elektroinstalace ve vlhkých dvou suterénních patrech budovy Národního muzea.

https://www.denik.cz/ostatni_kultura/chybi-vam-velryba-davidovo-umelecke-dilo-z-kabelupripomene-symbol-muzea-20181008.html

idnes.cz, 8.10.2018

VIDEO: Na Václavském náměstí se objevila kostra velryby, v noci svítí

Pod sochou svatého Václava na pražském Václavském náměstí se v pondělí objevila konstrukce se třemi plátny, na kterých je zpodobněna kostra plejtváka myšoka. Je to ta samá kostra, která visí přes sto let v Národním muzeu. V centru města bude vystavená asi dva týdny.

https://praha.idnes.cz/narodni-muzeum-umelecka-instalace-jiri-david-projekt-velryba-pt8-/praha-zpravy.aspx?c=A181008_163906_praha-zpravy_rsr

prazsky.denik.cz, 8.10.2018

Chybí vám velryba? Davidovo umělecké dílo z kabelů připomene symbol muzea

V historické budově Národního muzea, která prošla několikaletou rekonstrukcí, byla v pondělí novinářům představena umělecká instalace Jiřího Davida. Dílo bude na pražském Václavském náměstí dva týdny, muzeem se slavnostně otevře 28. října.

https://prazsky.denik.cz/kultura_region/chybi-vam-velryba-davidovo-umelecke-dilo-z-kabelu-pripomene-symbol-muzea-20181008.html

tyden.cz, 8.10.2018

Výtvarník Jiří David představí své dílo pro Národní muzeum

Nové dílo, které uvidí lidé na Václavském náměstí v Praze, novinářům představil výtvarník Jiří David. Interpretuje známý symbol Národního muzea, kostru velryby, kterou pomocí moderních technologií přenáší do veřejného prostoru. Dílo vzešlo ze soutěže, kterou s Národním muzeem uspořádala firma, jejíž kabely se používaly při rekonstrukci historické budovy muzea. Ta se po několikaleté rekonstrukci částečně otevře veřejnosti 28. října.

https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/vytvarnik-jiri-david-predstavi-sve-dilo-pro-narodni-muzeum_498762.html

artalk.cz, 8.10.2018

Jiří David vytvořil pro Národní muzeum moderní velrybu

Nové dílo, které uvidí lidé na Václavském náměstí v Praze, dnes novinářům představil výtvarník Jiří David. Interpretuje známý symbol Národního muzea, kostru velryby, kterou pomocí moderních technologií přenáší do veřejného prostoru. Dílo vzešlo ze soutěže, kterou s Národním muzeem uspořádala firma, jejíž kabely se používaly při rekonstrukci historické budovy muzea. Ta se po několikaleté rekonstrukci částečně otevře veřejnosti 28. října.

http://artalk.cz/2018/10/08/jiri-david-vytvoril-pro-narodni-muzeum-moderni-velrybu/

tojesenzace.cz, 8.10.2018

Jiří David dnes představil své umělecké dílo, které bude instalováno na Václavském náměstí

Umělec Jiří David dnes na tiskové konferenci v Nové budově Národního muzea představil své dílo pro Václavské náměstí v Praze. Umělecká instalace vznikla při příležitosti prvního použití nově vyvinutých speciálních kabelů společnosti PRAKAB při rekonstrukci historické budovy Národního muzea. Dílo Jiřího Davida s využitím inovativních kabelů interpretuje známý symbol muzea, kostru velryby, kterou pomocí moderních technologií přenáší do veřejného prostoru.

http://tojesenzace.cz/2018/10/08/jiri-david-dnes-predstavil-sve-umelecke-dilo-ktere-budeinstalovano-na-vaclavskem-namesti/

aktualne.cz, 9.10.2018

Na Václavském náměstí svítí velryba z Národního muzea, objekt vytvořil umělec David

Poslední dny zbývající do znovuotevření Národního muzea na Václavském náměstí připomíná nový objekt výtvarníka Jiřího Davida. Kostra velryby po soumraku pluje "v informačním 3D planktonu".

https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/jiri-david-plejtvak-mysok-velryba-vaclavske-namesti-muzeum/r~964f1560cb9411e8b634ac1f6b220ee8/?redirected=1539250172

feedit.cz, 8.10.2018

Jiří David představil umělecké dílo pro Václavské náměstí v Praze

Praha, 8. října 2018 – Umělec Jiří David dnes na tiskové konferenci v Nové budově Národního muzea představil své dílo pro Václavské náměstí v Praze. Umělecká instalace vznikla při příležitosti prvního použití nově vyvinutých speciálních kabelů společnosti PRAKAB při rekonstrukci historické budovy Národního muzea. Dílo Jiřího Davida s využitím inovativních kabelů interpretuje známý symbol muzea, kostru velryby, kterou pomocí moderních technologií přenáší do veřejného prostoru.

https://feedit.cz/2018/10/08/jiri-david-predstavil-umelecke-dilo-pro-vaclavske-namesti-v-praze/

udalostiextra.cz, 8.10.2018

Jiří David představil umělecké dílo pro Václavské náměstí v Praze

Praha – Umělec Jiří David dnes na tiskové konferenci v Nové budově Národního muzea představil své dílo pro Václavské náměstí v Praze. Umělecká instalace vznikla při příležitosti prvního použití nově vyvinutých speciálních kabelů společnosti PRAKAB při rekonstrukci historické budovy Národního muzea. Dílo Jiřího Davida s využitím inovativních kabelů interpretuje známý symbol muzea, kostru velryby, kterou pomocí moderních technologií přenáší do veřejného prostoru.

http://www.udalostiextra.cz/jiri-david-predstavil-umelecke-dilo-pro-vaclavske-namesti-v-praze-udalostiextra/

blesk.cz, 9.10.2018

Velryba zdobí Václavák! Odkazuje na symbol muzea

Umění na Václaváku! Doprostřed náměstí na úrovni Opletalovy ulice »připlula« velryba. Je to symbol Národního muzea. Právě tam kostra velryby zkrášluje jeden ze stropů.

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/569593/velryba-zdobi-vaclavak-odkazuje-na-symbol-muzea.html

ahaonline.cz, 9.10.2018

Umělecké dílo pro Václavák: »Připlula« tam velryba!

Obří kytovec zdobí od včerejška Václavské náměstí. Velryba, coby symbol Národního muzea, je »namotaná« na železnou konstrukci. Na úrovni Opletalovy ulice vydrží dva týdny.

https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/152517/umelecke-dilo-pro-vaclavak-priplula-tam-velryba.html

nasepraha.cz, 9.10.2018

Velryba trochu jinak, pro Národní muzeum ji vytvořil Jiří David

Na Václavském náměstí se objevila v místech mezi ulicemi Opletalova a Ve smečkách neobvyklá instalace výtvarníka Jiřího Davida.

http://www.nasepraha.cz/zpravy-45/velryba-trochu-jinak-pro-narodni-muzeum-ji-vytv

czechindustry.cz, 09.10.2018

Jiří David představil umělecké dílo pro Václavské náměstí

Umělec Jiří David představil 8. 10. v Nové budově Národního muzea své dílo pro Václavské náměstí v Praze. Umělecká instalace vznikla při příležitosti prvního použití nově vyvinutých speciálních kabelů společnosti PRAKAB při rekonstrukci historické budovy Národního muzea. Dílo Jiřího Davida s jejich využitím interpretuje známý symbol muzea, kostru velryby, kterou pomocí moderních technologií přenáší do veřejného prostoru.

http://www.casopisczechindustry.cz/products/jiri-david-predstavil-umelecke-dilo-pro-vaclavske-namesti/

stavbaweb.dumabyt. cz, 10.10.2018

Jiří David představil umělecké dílo pro Václavské náměstí v Praze

Dílo s využitím inovativních kabelů interpretuje známý symbol muzea, kostru velryby

https://stavbaweb.dumabyt.cz/jii-david-pedstavil-umlecke-dilo-pro-vaclavske-namsti-v-praze-19739/clanek.html

umprum.cz, 10.10.2018

Velryba pro Národní muzeum na Václavském náměstí

Na Václavském náměstí v Praze byl instalován nový objekt vedoucího Ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida.

https://www.umprum.cz/web/cs/volne-umeni/intermedialni-konfrontace/velryba-pro-narodni-muzeum-na-vaclavskem-namesti-7684

odbornecasopisy.cz/ elektro, 11.10.2018

Velryba Jiřího Davida na Václavském náměstí v Praze

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou po dobu dvou říjnových týdnů potkat na Václavském náměstí velrybu, přesněji kostru plejtváka obrovského. Umělec Jiří David 8. října 2018 na tiskové konferenci v Nové budově Národního muzea představil své umělecké dílo pro Václavské náměstí v Praze. Umělecká instalace vznikla při příležitosti prvního použití nově vyvinutých speciálních kabelů společnosti PRAKAB při rekonstrukci historické budovy Národního muzea. Dílo Jiřího Davida s využitím inovativních kabelů interpretuje známý symbol Národního muzea, kostru velryby, kterou pomocí moderních technologií přenáší do veřejného prostoru.

http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/clanek/velryba-jiriho-davida-na-vaclavskem-namesti-v-praze--3265